[UPDATES] DEC-31, 2018: USERS FROM VIETNAM IS NOT ALLOW FOR USING CGCASINO.APP

By the law, the people living in Vietnam is not allowed to play online gambling. CGCASINO.APP has blocked all connection from Vietnam and refused to provide gambling service to the people living in Vietnam!

---

Theo luật, đánh bạc và tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới mọi hình thức là bị cấm ở Việt Nam. CGCASINO.APP đã ngăn chặn tất cả các truy cập từ Việt Nam và từ chối cung cấp dịch vụ đánh bạc cho những người hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam!

Vietnam is not allow for gambling on CGCASINO